דוגמאות תקשורתקשור 1
...באשר לעולם היצירה, עולמנו אנו בנוי משכבות שכבות מעין קרומים אטמוספריים בלתי מפוענחים על פני עולם העשייה, השכבות עשויות מתדרים אנרגטיים המאפשרים את הולכת המידע כמעט כמעט על עיקרון ההולכה החשמלית, אך באופן פיזיקלי שונה לגמרי בהרכבי החומר שהינם מופשטים לגמרי. השכבות האטמוספריות הרוחניות הללו בעלות יכולת תנודה ואומנם הינן דינאמיות ואינן נשארות במקום אחד כפי שפועל מזג האוויר במובן רוחות, עננות, גשמים וכד' כאשר אופי כל אחת ואחת פועל לפי כוחות פרטיים בעלי אופי מחייה משלו אשר באופן עליון מתחברים להרמוניה משותפת בעזרת עולם הבריאה ואומר עולם הבריאה חלק מתפקידו הינו ליצור את ההרמוניה והמיזוג של השכבות כי הן חסרות תלות האחרת באחרת בתוך ההתנהלות הפרטית שלהן, אך בעלות קשר מהותי וחשוב בחיבורן וקישורן ועל כן גורם "חיצוני" ואומר עליון יותר הוא שאחראי על ניצוחן. אם כן השכבות הללו הן שכבות מידעים באופן העברת ממסרים לעולם העשייה הינו על ידי צינורות ידע וליתר הבהרה, השכבות הינן התנהלות "החיים" בעולם היצירה והצינורות הם אופן העברת הידע לעולם העשייה. האופי הגיאומטרי אנרגטי שונה בין השכבה לצינור מכורח האנרגיה ומטרתה שהרי שעבה אנרגטית הינה פרוסה לרוחב לעומת צינור אשר פרוס לאורך ועל כן עבודתנו מתהווה שתי וערב. שתי וערב הינו עיקרון מהותי על מנת לפעול במספר מישורים שהרי בסופו של דבר ישנן נקודות השקה רבות בעלות השפעה האחת על האחרת ופעמים על מנת להשפיע בנקודה אחת באופן משמעותי ניתן לפעול בשכבה מסוימת עד לנקודת השקה ולהביא לידי תנודה במקום אשר בו דרושה התקדמות. שתי וערב הינה המחברת אשר הנך כותבת ולא סתם בחרת שתי וערב כי מהווה בעקרונה הצלבות מידע באופן חומרי ורוחני כאחד. וכך גם הרשת האנרגטית הקיימת מעל עולם העשייה. ליתר הבהרה אין עולם היצירה עשוי שתי וערב אך פעולותינו בתוך עולמנו אנו מול עולמכם הינו על עקרון שתי וערב. תוכניות רוחניות של בני אנוש נפגשות ומהוות השפעה האחת על האחרת לאורך כל דרככם. אם כן שכבות אלו בעולם היצירה האטמוספיריות האנרגתיות מהוות תחנת כוח אנרגטית אשר מביאה ליכולת העברת מידע לעולם העשייה ולכן העובדה כי שרטוטים מהווים שכבות שכבות זו הינה הסיבה אשר יצירת שכבות הינה נכונה, מספר שכבות אשר מתחתיהן יהיו מצויים צינורות הממסרים.תקשור 2
באשר לנושא הכימיקלים אשר יוצרים התבניות אצל בני אנוש, אכן כך המוח אשר בנוי מרצפים של קודים חשמליים הנותנים אותות וממסרים עבור כל איבר ותא בגוף, בעלי השפעה על בחירתו של אנוש דבר אחד על פני האחר בעקבות העדפתם הכימיקלית ובמילה אחרת "הבחירה". העדפה כימיקלית מכילה בתוכה את אלמנט הבחירה באופן תמידי וגורף, אם כן כימיקלים אלו מהווים שני תפקידים מעצור ומניעת התפתחות כאשר מאידך מהווים מהות ותמצית התיקון הרוחני ומכלים בתוכם סודות כמוסים המדברים על אופיים הפנימי של בני אנוש. כאשר ישנה תבנית אשר חוזרת על עצמה ומהווה מטרד או רצון עז לשנותה, כי אז הפתרון הינו טמון במעקב החשיבתי והמצאה מוכרחת של מחשבה מחודשת אשר הגיעה מכורח ואף כפייה על תאי המוח כי כאשר אנוש ישנה את מחשבתו ויקפיא לזמן מה את המחשבה הכפייתית כי אז התחיל בפירוק הנוירוטי ויוצר הינו הרכב מוזיקלי חדש של נוירונים, שינויים בהרכבי הנוירונים מביאים ליצירה מחודשת של תאים או התעוררות הרדומים אשר טרם הוכחדו שהופעלו באופן מינורי ביותר כאשר תאים חדשים מתהווים או קמים לתחייה באחרים כי אז נוצרת מֶמוֹרְפְיָה מחודשת של הגוף, ואומר התהוות משמעות רוחנית בעלת פנים חיוניות והכרחית להמשך ביצוע התוכנית הרוחנית ואומר עלייה במעלות הרוחניות וניתן לראות זאת כהתקדמות רוחנית משמעותית, כמובן שניתן לשנות הרכבים אלו באופן תכוף ומרובה, אך השינוי צריך להיות בסיסי עמוק ומשמעותי ואין אנו מדברים על רגע או יום אלא על השלמת התהליך כל כולו משינוי המחשבה ועד ליצירת התבנית החדשה, הכוללת בתוכה היווצרות נוירונים חדשים עם מערכת הבקרה שמזהה את התבניות ובוחנת עוצמתם, שהרי כאשר מדובר במרכזי עצבים למיניהם תמיד מערכת הבקרה ערוכה למקרה שהעוצמה תהיה חזקה או חלשה מאחר ומרכז עצבי לא תמיד מצליח לווסת עצמו והדבר תלוי בין היתר ובעיקר במצב הנפשי הרגעי והכללי של אותו בן אנוש. אם כן תבניות עצביות אלו אשר נוצרות מתפרקות ונבראות מחדש מהווים עיקרון שהנו כמעט בסיסי בכל הקשור לתורת הקוואנטים מאחר ומאפשרת את מענה החוקיות אשר בני אדם כה אוהבים ונשענים בזמן המחקר, קיים אלמנט מהותי נוסף שכאשר תבניות רבות מתפרקות קצב תהליך הזיקנה מאט עצמו ועל כן בשנים האחרונות הגיל אינו ניכר על פני אוכלוסיה רבה מאחר והמודעות עושה עבודה אשר מאפשרת את האטת התהליך משתי סיבות האחרת פירוק משאות כבדים ונטלים שהיו למועקות מדכאות ומעקבות, כיום אנוש מפנה מקום לטפל בבעיותיו הנפשיות פי כמה משנים עברו והסיבה הנוספת שכאשר משנים אנו תבניות יוצרים תאים חדשים או מעוררים את הרדומים כי אז זרימת הדם מהירה ומאפשרת חילוף חומרים וטיהור הדם שהינו רב יותר, ההתרגשות הפנימית לקראת השינוי מזינה חיוניות ומרץ שפורצים את גבולות הגוף ועל כן נשקפת דמות אשר צעירה ברוחה ובפיזיותה. כאשר מתפרקת תבנית אשר הינה חיונית להמשך ולקידום התיקון ובתוכנית הרוחנית, כי יש הנטייה למערכת הבקרה העצבית לשמר את זו התבנית בידיעה כי ביום מן הימים תישלף מן המאגר ותעבור תהליך שיקומי. היתרון של תבנית קיימת שלא צריך לבנותה מבסיסה וכי קיימת הנה עם זיכרונה ויכולותיה כפי שהיתה עד הרגע בו התפרקה וכאשר התבנית נבנית מבסיסה כי אז נבנית תוך כדי תהליך של למידה שאינו יציב, אך יהא המתאים ביותר לסיטואציה ולכן יש לדעת כי בתוך מערכת הבקרה העצבית מושתלת התוכנית הרוחנית בדרך של קודים עצביים על מנת להוות יד מכוונת של החלטות עצביות אשר עוברות במערכת הבקרה. כמובן שנפש האדם ושאיפותיו הנם חזקים יותר ממערכת הבקרה, אך היא אינה מתיימרת ומשתוקקת להיות בעלת שליטה מוחלטת וראשית של הגוף כי אין בידיה כל הכלים מופקדת ביחידה האחריות המסויימת לשמיר החומר כאשר הינו חלק מן התוכנית. שימורו נעשה באופן משולב של הערותו מפעם לפעם וריפודו בחיישנים נוירוטיים אשר נעשה בהם שימוש תכוף כמובן שהריפוד אינו יביא במגע ישיר כי אז תמשיך התבנית להתהוות, אך שמירת תבנית זו בחברת תבנית פעילה תשמר את זו התבנית כתבנית שקטה/רדומה. ניתן לראות בתבניות אלו כמערכות קודים ורצפים אשר יוצרים שדות חשמליים המאפשרים בעתיד לבוא במגע עם שדות מגנטיים ואלקטרו מגנטיים ואומר תוכל להתפתח סוג של אנרגיה חדשה כפי שיש אנרגיה סולרית, חשמלית וכד' תוכל להתהוות אנרגיה תבניתית המשפיעה בכוח פיזיקלי ממשי ולדוגמא פשוטה ומאוד לא משקפת את המצב הקיים כרגע, תיוותר האפשרות להסיע רכב כאשר אנרגיה זו דוחפת וכך לחסוך זיהום סביבתי על פני הכדור יהא זה מפרה פי כמה כאשר מכונית לא תוכל להמשיך בנסיעתה מאחר ולא עשתה את השינויים התבניתיים הנדרשים, וכך אנוש יהא חייב ומתחייב לשנות דרכיו המודעות באופן תמידי ורציף אחרת רכבו לא יוכל להגיע לנקודות יעדו, כמובן שזוהי דוגמא מטאפורית למהות וחשיבות ומשמעותן של התבניות והעובדה כי עבודה פנימית נדרשת תמיד וסדרי העדיפות שלה תמיד צריכים להיות בערך העליון ביותר של האדם בזמן הווייתו האנושית ועל כן הדוגמא אשר ניתנה לגבי רכב תיתרגם בעתיד לשדרוג טכנולוגי אישי ואומר למשל אנוש אשר לא ישדרג יכולותיו הרוחנית לא יוכל להמשיך תיקוניו על פני כדור הארץ כי אם יאלץ לעבור לגיהנום עליו הרחבנו הסברנו וכמובן שאינו מקום פיזי כי אם מציאות אחרת אשר בה ניתן לראות מציאות אחת ויחידה שהינה הגהינום או לחלופין להתכלות מהפורמט הנשמתי לתמיד ואומר לעבור תהליך של פירוק הנשמה שהינו תהליך איטי כאשר בחלקים האלוהיים המהותיים ניתנים לישויות אשר מתורגמות בעולמות העליונים ושומרי הסדר של העולמות וכל יתר החלקים הנשמתיים אשר אינם נחוצים ובעלי מרכיבות אלוהית יעברו תרגום פיזיקלי ויתכלו מן העולם כדרך החומר המתכלה ברמה הנמוכה ולא הרוחנית העליונה. על כן חברנו שדות אלקטרו מגנטיים יהוו בעתיד הרחוק כוח אנרגטי ומקור לטכנולוגיה מתקדמת לאנרגיה פיזיקלית ובעיקר לקשר שהינו יותר אמיתי ואיתן מול העולמות העליונים לעולם המלכות.תקשור 3
...תיאורית הקוואנטים הבסיסית והטהורה מדברת על אפשרויות, חופש בחירה, הסתברויות למימוש תבניות פיזיקליות במצבים נתונים ובעיקר על שינוי התפיסה הגשמית, נחדד ונאמר כי עם השנים הוחדרה לתפיסתו של האדם על אני חושב משמע אני קיים, אני מרגיש משמע אני קיים, אני רואה משמע הדבר קיים, ההתייחסות מאז ומתמיד היתה לקיים הנוכח הגשמי מבלי שימת דגש על הבלתי נראה כי מראש הובן את אשר לא נראה כי אז לא קיים, ולא היתה השאיפה לבדוק את אשר לא נראה ולהופכו למקרה כי לא ידעו כיצד והיכן לחפש את הבלתי נראה ואכן בשלב מסוים נתגלתה האפשרות לקיום כפול של גופיף זהה, אין זה אומר לעת עתה כי אדם נמצא בשני מקומות כפולים, אך ישנן מציאויות ואמיתות הקיימות בעבורו בו זמנית בעת ובעונה אחת, ועל פיהן מתנהל ואומר, כשאדם חווה חוויה פשוטה ונאמר מביט בחפץ שמעורר בתוכו רגשות מסוימים ישנן שתי התרחשויות המתנהלות בשני מישורים, האחת פיזיקלית והאחרת תחושתית, ישנו קיום זהה לחפץ אשר הינו בוהה בו וליתר הבהרה אדם אשר מביט על עץ חווה חוויה רגשית מסוימת וחוויה פיזיקלית גשמית מסוימת במבט על, ואומר במימד השלישי, לעץ זה ישנם שני קיומים כפולים זהים, יהא קיים פעמיים באותו המקום ובאותו הזמן באותו הרכב חומרים באותה הצורה, התדר הרוחני זהה מכל בחינה אפשרית ובפשטות קיום דואלי לאלמנט אחד. הדבר אכן מתאפשר מאחר ובאירוע אחד היה לעץ זה התפקיד הגשמי וברובד האחר התפקיד הרוחני ועל כן זהה הינו אך בעל שני תפקידים שונים ומהותיים כאחד, ולא ניתן להפריד מהות אחת מן האחרת או קיום אחד מן האחר. אותו פרוטון, נויטרון, גופיף, חלקיק גז או כל חומר אחר בו ניתן לערוך ניסוי זה הביא לידי חשיפה גשמית את אשר קיים מאז היווסדו של כדור הארץ. הסיבה שנחשף הניסוי האחת כי אכן עיניהם של החוקרים רואות חלקיק זהה בשני מקומות בו זמנית ותפקידם הרוחני הינה חשיפת סוד יקומי עתיק על מנת להביא לידיעת בני אנוש כי קיומם הכפול של כל החי הצומח והדומם על פני זה הכדור בעל כפילות זהה כי אין ביכולת הגנטית האנושית לעכל כפילויות מאחר ועד כה הגוף הגנטי והמבנה שלו ספג אמיתה אחת וקיום אחד, את כל אשר רואה לזו העת בה ניתן לערוך המוטציה הנדרשת בהבנות האנושיות ולהגיע לידי השלשה והרבעה של מציאות על מנת לפתח להגביר יכולות רוחניות. למעשה הקיום הנוסף הינו קיום הרוח, המשמעות הנסתרת, בתוכה טמונה תורת הסוד האינסופית המהווה סימנים והכוונה עבור כל תוכנית ותוכנית רוחנית של כל בן אנוש באשר הוא. על כן ישנן פעמים אשר ניתן יהיה לראות כפילות זו לפעמים תהא נסתרת מן העין, הפעמים שתהא נסתרת אלו הפעמים אשר אנוש צריך לשאול מדוע אינו רואה את הצד האחר, את האמיתה הנוספת, כרגע החריגות המצטיירת בעבור רוב בני אנוש הינה הראייה הכפולה הזו ובו ביום אשר רוב בני אנוש יתהו ויבחינו במציאות כפולה כי אז תהא קידמה רוחנית משמעותית. על כן יקירנו מציאות הינה המצאה מאחר ויש שפע רב של מציאויות אשר אדם ספציפי בוחר לדבוק ולראות במציאות אחת ויחידה כמובן שכאשר תתאפשר האפשרות להביט על שתי מציאויות ולתפקד בתוכן מבלי להיכנס למצב סטאטי או למצב של פיצול ובלבול כי אז יהא הישג מאחר ותבניות מחשבתיות ושכליות זקוקות להשתנות מן השורש, וכאשר תבנית אחת תשתנה תגרור אחריה לשינוי תבניתי נוסף וכך תתאפשר המוטציה המיוחלת שתהא חלק זעיר מהשתקפות המשיח עבור רבים מכם. אידיאלי הינו המצב שגוף אנושי יתקיים בשני מקומות בו זמנית, אך אינו רצוי כלל לעת עתה מאחר ותפקידכם הרוחני התובעני מבקש להגיע לידי ביסוס שורשי בתוך גזע הנשמה המתורגמת לגוף אנושי, כאשר הנשמה תהא לבושה במחצלות הגוף כי אז יהא ברור בעבורה ובהיר וטמוע וטבוע וחתום בתוכה את האמיתות הרוחניות. כרגע קיום שכזה יהא מעין אפקט מהנה אך לא חתירה לאמיתות רוחניות וחקירתן. בעולמנו אנו ישנה האפשרות לקיום בו זמני, חוויה רגשית מטהרת באמת הנשמה, מעין כוח חזק מכוסה בשלווה דשנה, מעין תיאור שלא יכול לדמות בעולמכם למאום, אך הגו לרגע את היכולת להיכנס פנימה לתוך תאי המוח ולבודד משם נוסחא, אותה הנוסחא שמפרמטת את הגוף, המחשבה והנשמה בגוף האנושי, וכך בתוך גוף אנושי לפעול בתוך נתיב אחד לחלקיק שנייה, לקחת את הנוסחא ולערוך בה את ההעתקה הדרושה ובכך ליצור אפשרות שהינה מולדת, שהינה דרך מקוצרת אך נשמותינו היקרות כל עוד הבנה זו לא תבוא ממקור הבנה, לא תתאפשר פריצת הדרך המדעית מאחר וזהו מידע שהיה קיים בזה העולם ונעשה בו שימוש בימי קדם, אך מידע שהלך ונשחק ונעלם כמעט כליל ועל כן הדרך להחזיר מידע זה ולרענן את כוחותיו הרוחניים תיעשה דרך התודעה הערה תוך מטרה ברורה ולא דרך ניסי ופלאי כוחות קוסמיים מדעיים, היו ברוכים ומבורכים באהבת נצח המלאכים שממעל!תקשור 4
...באשר לזהו הבירור אשר תוהה הנך מדוע בחר האלוהים להביא את המחייה האנושית אל כדור הארץ ולא במקום אחר, כי נפתח ונאמר כי ישנן יחידות חיים שונות ומגוונות ברחבי היקום הרחב הן ברמת החומר ואומר תרכובות מורכבות אשר בחלקן נחקרו ונחקרות ואשר אינן ידועות אשר גלום בתוכם חומרי גלם אנרגטיים אשר מהווה אכן חידות חיים בעלות תפקיד אפילו ברמת העפר, אבק אבן ותרכובות חמצניות אשר אינן נראות כי ישנם אלו היחידות השונות ברחבי כוכבים נוספים ואחרים אשר מהווים השפעות קוסמיות האחד בעבור האחר ובחלקם גם בעבור זהו הכוכב המבורך אשר כדור הארץ הינו. הבחירה העיקרית בזהו כדור הארץ למחייה אנושית מלאה בתרכובת גנטית המביאה לידי הביטוי את האדם והאנוש כפי שנראה ומתבטא כיום מאחר כי ברמת האקלים מיקום תנאים הן רוחניים והן פיזיקליים כי אפשר בעבור זהו השילוב אכן אפשרות והזדמנות להגיע לידי יחידות חיים ובכך להתרבות וליצור עוד נוספות אחריו ובכך להביא להתמלאות זהו הכדור ולהכחדות ומיתה מן העבר השני. זהו פני כדור הארץ כי מהווה אטמוספרה חזקה יציבה ברמת הקרומים והמרקמים המאפשרים הגנה ראוי השמירה רוחנית ופיזיקלית קיום מהותי ומצע פורה למימוש תפקידם בזהו מקור המחייה.
בזהו הכדור ישנם הגירויים הדרושים על מנת ליצור אכן את זהו המימוש הרוחני והגשמי וכי מהווה אכן מקור פורה להפרייה גשמית ורוחנית. זהו הכדור מבין בודדים נוספים אשר בתנאיו ואיכויותיו ברמת החומר התרכובות מיקומו הפיזיקלי בחלל עוצמתו יכולותיו האדירות אשר מאפשר בעבור בני אנוש להביא לחקר מהותם ושיפור רוחני ואשר בעבורו אכן מתקיימת הנוסחא הפיזיקלית והרוחנית של עשייה רוחנית וגשמית משותפת כי לא ניתן בזהו הכדור לנהוג באופן שהנו כן גשמי או אופן שהנו רק רוחני באופיו כי אם השילוב בין השניים ועל כן רווי ומלא בשפע של טבע עוצמות כוחות אנרגטיים ומשמעויות נרחבות של עמקים רוחניים וגשמים על מנת אכן לאפשר את זהו השפע למען אכן תהא החקירה ויהא זהו היעוד אכן מתאפשר על פני זהו הכדור כי נערכה עבודה בלתי מבוטלת על מנת אכן לאפשר את כל אלו המהלכים להביא לידי איזונם והתאפשרות לקיום משותף כי אכן מהווה כדור מיוחד אחר יוצר דופן אשר קורץ מחומרים אשר אינם מצויים בכוכבים אחרים מאחר כי עצם מטרתו ומהותו הוסיפו נופך קיומי אנרגטי משמעותי רוחני ועוצמתי אשר אינו קיים בעבור כל כוכב אחר בזהו היקום כולו ואומר כי בעבור זהו הכדור ניתן הייחוד הסופי המוחלט המורכב והמיוחד לאחר מתן תוקף רוחני וייעוד רוחני בידי האלוהים מאחר כי זהו התוקף אכן הוסיף את הכוח הפיזיקלי אשר מניע את כל זהו המהלך ואשר כי אינו עוצר מלכת. אומנם כי בני אנוש אכן יוצרים מצבים מסובכים של הרעה בתפקודו הפיזיקלי כי מהווה תוצאה ישירה של הרעה בתפקוד הרוחני וכי רוע והרס הופכים להיות בעלי השליטה המרכזיים כי מטרות האנושות משתנות לידי גשמיות מיותרת ובכך נוצר הרס שהינו פיזיקלי ורוחני יחדיו.
אם כן כי כאשר תהא מודעות לזהו ההרס כי תהא עשייה רוחנית המבססת סיפוק בקיים הימנעות מפגיעה באלמנטים קיומיים אחרים חידוד התודעה הערה לסביבה ולאשר מאפשר ומקיים את אלו הגלגולים המרובים בעבור כל נשמה ונשמה אשר מוסיף נופך ומודעות מלאה לזהו מהות הקיום המהותי והחשוב בעבור כל נשמה ובעבור אף העולמות העליונים. זהו הכדור מצוי בתוך מערך מורכב ומשילוב פיזיקלי בתוך החלל אשר מהווה משמעות בעבור האחרים אשר מושפע ואשר משפיע בעבור כל היתר ובכך הופך את מהותי לסופי ולבלתי סופי מאחר כי ברמת החומר סופי הינו כי מצוי ככדור גשמי בעל קרומים וגבולות ברורים בתוך חלל פיזיקלי נתון אשר אינו סופי זהו החלל אך כי משמעותו יכולותיו ותפארתו הרוחנית כי אינם סופיים ובכך אכן שוב מגלם את זוהי הנוסחא המורכבת של שילוב בין החומר לבין הרוח.
אם כן זהו הכדור נתון בתוך תנועה סיבובית על מנת אכן לאפשר מצב של הנעה ואנרגיה מתחדשת ואשר מסמל את המשמעות הכי עמוקה והכי פשטנית של אלו הגלגולים כי זהו היקום פועל על פי עקרון המחזוריות ועל כן כי אינו מתקדם בחלל כי אם מצוי מתוך מעגל סיבובי חוזר ונשנה מתוך זוהי ההישנות המתמדת כי אכן מאפשרת התחדשות ושינוי, זהו עיקרון המחזוריות כי מביא עצמו לידי הביטוי הן ברמה הגיאוגרפית האקלימית הנשמתית הרוחנית החומרית המספרית וכל אשר אלמנט המצוי בתוך היקום כי יש בו האופי הגנטי של מחזוריות ותנועה. זוהי התנועה הסיבובית אכן מאפשרת את מגנוט הציר המרכזי הנושא בתוכו את ליבת האידיאל המקור והתמצית האלוהית של הבריאה כי בתוך זהו הציר מצוי הצופן כולו לזוהי המשמעות הקיומית הרוחנית, זהו הצופן אשר הופך לכוח הנעתי ותנועתי אשר בכוחו יצר את הכוחות הפיזיקליים השונים הקשורים לרוח משיכה גלי קול מהירויות בכל רובד שהוא אווירונאוטיקה הולכות חשמליות אלמנטים פיזיקליים וביולוגיים הקשורים בשדות חשמל ואנרגיה המצויים באדמה והמצוי בתוך החומר המיימי אשר קרוי מים, אשר בזהו הכוח נוצרו יכולות ותופעות וכוחות טבעיים המאפשרים קיום ביולוגי פיזיקלי שכלי מחשבתי רוחני אנרגטי ואדמתי. זהו הציר מהווה את הפריסה הגלובלית של כל הכדור וטומן בתוכו אכן כמות אשר לא ניתן לשנות להגיע ולהביא לידי חשיפה או שיתוק מאחר כי אינו בהישג ידי האדם כי אם מצויים בטווח הבנה של חומרים ובטווח גישה אשר לא ניתנים להבנה ולפענוח ברמת תבניות השכל והלוגיקה אשר בנוי האדם מחומרים אשר אינם דומים וקרובים לזוהי ליבת הידע והכוח ועל כן כי מתאפשרות כל אלו התופעות וזוהי התנועתיות כי אין זהו הכדור שייך למאום כי אם לאלוהים המקודש המפואר הטהור והזך ביכולותיו והנפלא באדרתו ותפארתו אשר הביא את אלו האלמנטים לידי שילוב מסובך מורכב ובלתי ניתן לעשייה בידי אף יחידת חיים או אופן או רוחני או גשמי על פני כל זהו החלל האינסופי כי אשר תחת ידיו הופך לסופי ומוחלט ובהיר וברור ונהיר.
אכן כן נוצרו בזהו הכדור יחידות חיים שונות ומגוונות בעלות אופנים למחייה תנאים מערכת רבייה ושלמות רוחנית משל עצמם, זוהי הקהילה החייתית אשר מהווים הדינוזאורים כי סיימה את תפקידה הרוחני בזהו היקום ועל כן כי הביאה לידי הכחדות והשמדה על מנת לאפשר מחייה מגוונת על פני זה הכדור. עם השנים כי נעשתה הצטמצמות ברמת המחייה אשר מהווה איום על מחיות נוספות ואחרות על מנת ידעו כל יצור ויצור לחיות בתוך הדדיות ושיתוף פעולה כי כאשר יחידת חיים עורכת השתלטות על יחידה אחרת כי בכך מביאים לפגיעה גלובלית בקיום ובכך להרס והשמדה, ועל כן אלו אשר מייעדים עצמם לשליטה מוחלטת כי לא מתאפשר בעבורם אקלים ומצב ראוי לממש את רצונותיהם ובכך יכולים הנכם להשליך מזוהי התובנה לכל אשר מתאים בעבור אנוש מעשיהם וכוונותיהם. זהו היקום בכללותו כי מתקיים בעבור קיום האחר וכי אף זהו היקום מצוי בתוך היררכיה של שרשרת קיום ומזון כפי שמתקיים בתוך עצמו וכי זהו העיקרון מושלך על כל יחידות הקיום באשר הן הקיימות בתוך החלל האינסופי ועל כן כי מהותי כל קיום וחשוב להמשך תנאים ראויים לקיום והקשוב ביותר למשמעות ולעשייה רוחנית כי ככל שתתמידו ותקפידו בהבנות רוחניות ידיעות ויישום וחקירה מעמיקה כי אז כל המערכת מביאה עצמה לתפקוד שפיר ואיכותי יותר וכי הבנת כל זהו המכלול כי מורכב וכי רחב ונרחב מהתודעה השכלית.
שאו אור ברכה חקירה ידיעה והבנה רוחנית מעמיקה לצד היישום הגשמי שאו כוח אמונה ופענוח לאלו הצפנים,
באהבה מאתנו המלאכים שממעל!

מתקשרת תקשור מתקשרים תיקשור

ענבל מינין מתקשרת