תקשור
לצורך קבלת תקשור אזדקק לשם פרטי מלא, שם משפחה והנושא הנחקר או השאלה. תקשור ניתן לקבל דרך הדואר או לכתובת האימייל כעבור מספר ימים. חשוב לקרוא את התיקשור מדף מודפס ובאם עולה הצורך לחזור אליו מפעם לפעם ולעיין בו אכן לעשות זאת. לא תמיד מצליחים להבין את הכוונות הנרמזות ואף הברורות ולכן חשוב להגות בכתוב עד להגעתה של ההבנה. תקשור מהווה הנחייה רוחנית עבור הפונה ומאפשר כיוון אמיתי למציאת פתרונות והבאת תיקון במסגרת התוכנית הרוחנית. כיוון שחיינו הינם מכלול של תיקונים וכאשר נתקן האחד נעלה במעלות הרוחניות ונתייצב מול תיקון מורכב יותר על מנת שנשמותינו תיישמנה את משימתן בעולם העשייה. ישנם מקרים בהם תקשור לא יימסר כאשר אין זו העת המתאימה להעברת המידע או כשלא יוּתָר לנשמה להיחשף למידע המבוקש אין הכרח שתינתן תשובה ישירה עבור השאלה הנשאלת, מאחר שישנם מקרים בהם הדגש יהא במישור אחר שמהותי יותר לקידום הנשמה.

מתקשרת תקשור מתקשרים תיקשור

ענבל מינין מתקשרת