top of page
מתקשרת מומלצת

ברכות שנמסרו בתקשור

ברכות שנמסרו מעולם היצירה ומדגישים בצירופים את המקומות שמתקיים בהם חסר.
על פי הקבלה ישנם חמישה עולמות וסדרם מגבוה לנמוך: אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עולם היצירה הינו עולם פנימי או עליון יותר מהעשייה ובו מתקיימים חיבורים ופתחים בשורשים העליונים, כדי להרבות אור בעולמנו ולהדק מלאכה וחיבור.

הברכות נמסרו עם קטע מבוא כהקדמה או לימוד כדי להעמיק משמעות וכוונה בקריאת הברכה. הן מהוות כמקור לחיזוק, בהירות בכוונת הלב והרחבת ידע וכלים רוחניים. ניתן ללוות בקריאה חוזרת ונשנית שתעורר את הדעת להרהור, כוונה, הסתכלות מחודשת, התרוממות הרוח, רעיונות ואנרגיה חדשים, ובכך ליצירת השפעה עצמית ופעילה.

אפשר להעניק את הברכה כמתנה עבור כל מי שמרגיש בחסר זוגי, בריאותי, כלכלי, משפחתי ועצמי, שמייחל להם או שמצוי בניסיון בהם, ואף כמתנה. ברכה לכששערי שמיים נפתחים ואורות נגלים!

ברכה ליום הולדת

00003
180.00₪
In stock
1
Product Details

ברכה מיוחדת זו מתאימה כמתנה ליום הולדת לבן משפחה, חברים קרובים או אפילו מכרים רחוקים. מתנה שמשדרת ברכה אמיתית ועמוקה מתוך רבדים משמעותיים של שליחות הנשמה, היעוד והאיתנות בכל בחינות ומחלקות החיים עצמם.

הברכה מחזקת את החיבורים בין הקיום בעולמנו ובין מעל, ונוגעת בנקודות פנימיות וקיומיות. הברכה מהווה השראה מחשבתית ומעשית להגשמה ומקור פורה להעצמה.

בברכת השפעה טובה ומיטיבה, מימוש השליחות הרוחנית ושמחת הנפש בכל!

Save this product for later
bottom of page