top of page
מתקשרת מומלצת

ברכות שנמסרו בתקשור

ברכות שנמסרו מעולם היצירה ומדגישים בצירופים את המקומות שמתקיים בהם חסר.
על פי הקבלה ישנם חמישה עולמות וסדרם מגבוה לנמוך: אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עולם היצירה הינו עולם פנימי או עליון יותר מהעשייה ובו מתקיימים חיבורים ופתחים בשורשים העליונים, כדי להרבות אור בעולמנו ולהדק מלאכה וחיבור.

הברכות נמסרו עם קטע מבוא כהקדמה או לימוד כדי להעמיק משמעות וכוונה בקריאת הברכה. הן מהוות כמקור לחיזוק, בהירות בכוונת הלב והרחבת ידע וכלים רוחניים. ניתן ללוות בקריאה חוזרת ונשנית שתעורר את הדעת להרהור, כוונה, הסתכלות מחודשת, התרוממות הרוח, רעיונות ואנרגיה חדשים, ובכך ליצירת השפעה עצמית ופעילה.

אפשר להעניק את הברכה כמתנה עבור כל מי שמרגיש בחסר זוגי, בריאותי, כלכלי, משפחתי ועצמי, שמייחל להם או שמצוי בניסיון בהם, ואף כמתנה. ברכה לכששערי שמיים נפתחים ואורות נגלים!

ברכה לזוגיות וחתונה

00006
180.00₪
In stock
1
Product Details

ברכה מיוחדת זו מתאימה כמתנה לחתונה, יום נישואין ותוספת מיוחדת ומרעננת למעטפה השגרתית של אולם האירועים.

או גם עבור נפשות המצויות בניסיונות זוגיים ומשפחיים, ונצרכים לחיזוק, טיהור לבבות, ולנגיעה עליונה מרחיבת דעת ליסודות מהות ומשמעות הקשר המשותף. הברכה יוצקת דעת בנקודות החיבור המשמעותיות בתוכו ומפרטת את הבחינות המהותיות בחיבור שבין נפש אחת לאחרת, ומאירה את המשמעויות היסודיות לחיבור.

הברכה מהווה מתנה מעצימה בעיתות משבר ואף בזמנים של שחיקה, או רצון להוסיף רענון מחשבתי ותודעתי בתוך הנתיבים המוכרים והידועים.

בברכת זוגיות אוהבת מעומקא דליבא!

Save this product for later
bottom of page